Lämpöpumppu-, lämmitys- ja lämmöntalteenotto ratkaisut

Lämpöpumppujen kehittyminen on mahdollistanut kustannustehokkaan vaihtoehdon lämmitysjärjestelmien joukkoon. Se mahdollistaa lämmöntalteenoton matalalämpötilaisista hukkalämmöistä kuten esimerkiksi asuinrakennuksen poistoilmasta (PILP). Teollisuuden jätevirroista tms.
Tavallisen 60-80-luvun kerrostalon koneellisesta poistoilmanvaihdostosta on siirrettävissä energiaa lämpöpumpulla rakennus-ja paikkakuntakohtaisesti riippuen n. 40-60% vuosittaisesta lämmöntarpeesta. Kohteesta ja energialaitoksen kaukolämmön hinnasta riippuen päästään 4-10 vuoden suoriin takaisinmaksuaikoihin, mikä on erittäin hyvä. Asukkaat eivät huomaa investointia vastikkeessaan tai vuokrassaan kun investoinnin laina-aika on samaa luokkaa kuin takaisinmaksuaika.
Joissakin tapauksissa on ollut kannattavaa luopua kaukolämmöstä ja siirtyä PILP+maalämpö-hybridiin. Vara-ja lisäenergia tuotetaan esim. sähköllä tai öljyllä. 8-15  vuoden takaisinmaksuajat ovat realistisia saavuttaa.